Перехідні облігації - новітній фінансовий інструмент на шляху до сталого розвитку

Перехідні облігації - новітній фінансовий інструмент на шляху до сталого розвитку
Перехідні облігації - це новий клас облігацій сталого розвитку, кошти від яких використовуються для фінансування переходу фірми до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище або зменшення викидів вуглецю. Кошти можуть використовуватись виключно для фінансування нових та/або існуючих придатних перехідних проектів. Ці облігації вимагають від емітента зобов'язання перейти до більш стійких ділових практик.
Для перехідних облігацій не потрібно, щоб проект або емітент класифікувались як "зелені", але емітент зобов'язаний використовувати надходження на діяльність, пов'язану з кліматичним переходом. Наприклад, вугільна шахта може випустити перехідну облігацію для фінансування зусиль із захоплення та зберігання вуглецю. Прихильники перехідних облігацій стверджують, що для компаній, які прагнуть стати "зеленішими", краще фінансувати свої активи за допомогою перехідних облігацій, ніж бути виключеними з ринку "зелених" облігацій без альтернативного джерела фінансування для підтримки перехідних проектів.
Річний обсяг випуску перехідних облігацій по країнах за  2017-2023 роки .
Річний обсяг випуску перехідних облігацій по країнах за 2017-2023 роки. [1]

ЯКІ ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ?
На ринку сталих фінансів з'явилося кілька ініціатив, що стосуються фінансування переходу, таких як Ініціатива з переходу на стійкі шляхи розвитку та Ініціатива з науково обґрунтованими цілями, [2] в рамках яких зростаюча кількість компаній встановлює цілі зі скорочення викидів та звітує про свій прогрес. Міжнародна асоціація ринків капіталу (ICMA) створила Робочу групу з фінансування переходу, а Таксономія ЄС чітко класифікує деякі види діяльності, як діяльність з переходу. Облігації цільового використання коштів стають важливим інструментом для фінансування діяльності та проектів з переходу. За умови чітких критеріїв відповідності та вірогідної стратегії переходу, перехідні облігації можуть сприяти зміщенню бізнес-діяльності компанії в напрямку траєкторії переходу, сумісної з довгостроковими кліматичними цілями. Деякі фінансові установи та ініціативи вже розробили рамки та критерії для перехідних фінансових інструментів. Наприклад, Принципи перехідних фінансових інструментів ICMA [3] визначають чотири складові для забезпечення вірогідності перехідної стратегії емітента:
1. Амбітна та правдива траєкторія переходу;
2. Встановлені цілі переходу;
3. Оперативний план з етапами;
4. Звітність про прогрес.

Ці складові спрямовані на гарантування того, що емітенти облігацій цільового використання коштів мають достовірну стратегію переходу.
Особливості на рівні емітента:
a) стратегія та управління кліматичним переходом емітента;
б) матеріальний екологічний вплив бізнес-моделі;
в) кліматична стратегія переходу має бути науково-обґрунтованою та включати цілі й траєкторії;
г) прозорість імплементації.

Серед інвестиційних компаній є досвід AXA Investment Managers , яка представила свої Керівні принципи перехідних облігацій, які рекомендують емітентам надавати такі самі розкриття інформації, як і Принципи "зелених" облігацій:
Використання надходжень: Спрямування коштів на фінансування проектів у рамках заздалегідь визначених видів діяльності, пов'язаних із кліматичним переходом.
Процес оцінки та відбору проектів: Пояснити, чому важливо фінансувати ці проекти з точки зору комерційної трансформації та кліматичного переходу. AXA закликає надавати деталі про екологічні цілі проектів, а також очікувані результати та наслідки.
Управління надходженнями: Чисті надходження від перехідної облігації мають відстежуватись у формальному внутрішньому процесі після випуску перехідної облігації, а метод має бути перевірений третьою стороною.
Звітність: Регулярна та порівнянна звітність про екологічні показники та результати фінансованих проектів є важливою.

Чому перехідні облігації є важливими?
Перехідні облігації пропонують можливість допомогти фірмам, які не відповідають вимогам для випуску "зелених" облігацій, отримати фінансування, пов'язане зі сталим розвитком. Вони також мають потенціал для задоволення зростаючого попиту на інвестиційні можливості сталого розвитку, які ризикують залишитися незадоволеними через обмежену пропозицію "зелених" облігацій. Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) повідомила, що в середньому потрібно інвестувати 3 трильйони доларів щороку в період з 2016 по 2050 рік для підтримки необхідної інфраструктури чистої енергії, щоб обмежити глобальне потепління. "Зелені" облігації пропонують лише частину цієї суми. Перехідні облігації дають можливість допомогти заповнити цей інвестиційний розрив.
Випуск перехідних облігацій за секторами 2017-2023 (млн дол. США).
Випуск перехідних облігацій за секторами 2017-2023 (млн дол. США).

Чим вони відрізняються від "зеленої" облігації? На відміну від "зелених" облігацій, де акцент робиться на прямому використанні надходжень від боргу для екологічно чистих проектів або на профілі емітента, перехідні облігації зосереджуються на зобов'язанні емітента ставати "зеленішим". Акцент на поведінці - це підхід, який останнім часом набув значного поширення на ринку кредитів, особливо через такі продукти, як кредити, пов'язані зі сталим розвитком. Розглядаючи інвестиційні продукти як "зелені", інвестори та банки все частіше враховують загальний профіль та зобов'язання фірми щодо скорочення вуглецевого сліду. У 2017 році прецедент для перехідних облігацій був створений, коли велика нафтова компанія, іспанська фірма Repsol SA, викликала суперечки в галузі, випустивши "зелену" облігацію. Багато інвесторів сумнівалися в стійкості цієї облігації через галузь де працює Repsol SA, і вона не була включена в основні індекси "зелених" облігацій. Це стало каталізатором для просування перехідних облігацій.

Перший цікавий кейс емісії Перехідних Облігацій.
Чи 2024 рік стане роком, коли перехідне фінансування нарешті почне розвиватися? Аналітики кажуть, що це може бути найсильніший рік за всю історію після першого в світі випуску суверенних кліматичних облігацій 14 лютого урядом Японії. Інноваційна і значна облігація Японії на зміну клімату на суму 1,6 трильйона ієн (11 мільярдів доларів) буде використана для фінансування програми зеленої трансформації країни. Перехідні облігації Японії розробляються більше двох років і відповідають принципам зелених облігацій Міжнародної асоціації ринку капіталу та вказівкам щодо фінансування кліматичних змін.Японське кредитно-рейтингове агентство підтвердило, що використання надходжень від облігацій на 95 відсотків відповідає стандартам некомерційної ініціативи Climate Bonds Initiative. Понад 55 відсотків надходжень від облігації спрямовується на підтримку науково-дослідних ініціатив, пов’язаних із зусиллями Японії, щодо обмеження підвищення температури до 1,5°C, у різних сферах, починаючи від відновлюваної енергетики та закінчуючи використанням водню у виробництві сталі. Японія створила технологічні дорожні карти для окремих секторів для декарбонізації виробництва електроенергії, нафти та газу, авіації, паперу та целюлози, чавуну та сталі, судноплавства, цементу, виробництва автомобілів, хімічного сектора та деяких інших. Уряд Японії розуміє , що просто фінансувати зелені технології недостатньо , і потрібно звернути увагу у сектори з найбільшими викидами. Очікується, що в найближче десятиліття японський уряд випустить перехідні облігації на суму близько 20 трильйонів ієн. Україні варто звернути увагу на досвід Японія , а саме провести детальний галузевий аналіз , для реалізації стратегії переходу.
Яке майбутнє перехідних облігацій?

Перебуваючи ще на ранній стадії розвитку, регулювання щодо зобов'язань, необхідних для компаній для отримання перехідних облігацій, ще не встановлене. Однак, ймовірно, від фірм вимагатимуть взяти на себе зобов'язання досягти конкретних кліматичних цілей та цілей сталого розвитку. Якщо кількість фірм, які шукають фінансування для екологічних проектів, продовжить зростати, а інституційні інвестиції збільшуватимуться, ринок перехідних облігації може значно вирости. За оцінками S&P Global Ratings, протягом наступних 30 років фінансування переходу, включаючи емісію, може принести до 1 трильйона доларів США на рік (або близько 30 відсотків від приблизно 3 трильйонів доларів США на рік, необхідних для досягнення нульових чистих викидів до 2050 року).

[1] https://www.environmental-finance.com/content/downloads/sustainable-bonds-insight-2024.html
[2] Transition Pathway Initiative and the Science Based Targets Initiative
[3] Міжнародна асоціація ринків капіталу (ICMA) – міжнародна саморегульована організація та торговельна асоціація міжнародного фінансового ринку.

Поділитися

Підписатися на наші оновлення

Знаходьте нас тут

Зв'яжіться з нами